Nghệ Thuật Sống

Nghệ Thuật Sống

Tác giả: Epictetus
Số chương: 31
Lượt xem: 15027

Đọc sách Nghệ Thuật Sống

Một phong vị bất ngờ kết hợp giữa Đông và Tây mang lại cho Nghệ Thuật Sống một sức sống đặc biệt. Một mặt, cái phong cách của nó không phản bác được là của phương Tây: nó ca tụng lý tính và đầy những huấn thị về đạo đức, nghiêm khắc và nghiêm túc. Mặt khác, dường như có một làn gió nhẹ của phương Đông, khi Epictetus thảo luận về bản chất của vũ trụ. Sự mô tả của ông về Thực tại tối hậu chẳng hạn, mà ông đánh đồng với chính Thiên nhiên, thì vô cùng uyển chuyển và ảo diệu, khiến ta giật mình nhó đến Đạo (của Lão Tử).


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC