Gió Biên Thùy

Gió Biên Thùy

Tác giả: Thẩm Thệ Hà
Thể loại: Văn Học Việt Nam
Số chương: 9
Lượt xem: 2184

Đọc sách Gió Biên Thùy

"Cái vốn sáng tác đã có sẵn ở ngay trong lịch sử ta, ta không cần phải vay mượn ở đâu xa xôi, nếu chúng ta nhận thấy rằng cái vốn ấy nhứt định là một động lực mạnh mẽ trong công cuộc đấu tranh cho vấn đề thống nhứt xứ sở".

Khuyến khích công việc sáng tác rút đề tài trong lịch sử đấu tranh oai hùng của dân tộc, ấy là tôi chỉ muốn lập lại một trong những ý niệm tha thiết của nhân dân mà chính tôi cũng nhận thấy là hợp lý.

Nhớ lại lúc thực dân còn thống trị nước ta, mọi người không được tự do kể cho nhau nghe những chuyện đấu tranh oanh liệt của các anh hùng nghĩa sĩ thì còn nói chi đến việc sáng tác văn nghệ phổ cập trong đại chúng?

Từ khóa: ,

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC