Phong kiếm xuân thu

Phong kiếm xuân thu

Số chương: 60
Lượt xem: 11132

Giới thiệu truyện Phong Kiếm Xuân Thu

Phong Kiếm Xuân Thu là câu chuyện lịch sử thời xưa kể về: "Thuở ấy, đất Trung Quốc bị chia làm 7 nước gồm: Tần, Sở, Triệu, Ngụy, Yên, Hán, Tề, trong đó Tần là mạnh hơn hết. Nước Yên lúc bấy giờ có nàng công chúa tên là Yên Đơn kết duyên cùng Tôn Tháo, sinh hạ được ba trai là Tôn Long, Tôn Hổ, Tôn Tẫn. Trước nguy cơ nước Tần xâm lăng, vua nước Yên xuống chiếu cho Tôn Tháo cùng hai con trai là Tôn Long và Tôn Hổ điểm binh xuất mã phá bạo Tần."

Từ khóa: ,

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC