Nguyên lý 80/20

Nguyên lý 80/20

Tác giả: Richard Koch
Số chương: 18
Lượt xem: 14757

“Nguyên lý 80/20” của Richard Koch mở mắt cho chúng ta nhìn thấy những phương cách khác thường mà theo đó thế giới này vận hành.

Ông đã làm sáng tỏ sự xác thực và sức mạnh của một nguyên lý qua vô số những ví dụ xét từ nhiều bình diện - sản xuất kinh doanh, cá nhân, và xã hội. Nguyên lý 80/20 là chiếc chìa khoá để kiểm soát đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta có thể tận dụng được một số ít những động lực mạnh mẽ nằm sẵn bên trong và xung quanh mình thì công sức, nỗ lực của chúng ta có thể trở nên một lực đòn bẩy để nhân mức độ hiệu quả lên thành những bội số.

Nguyên lý 80/20 khẳng định rằng trong hầu như mọi lĩnh vực, 20% nỗ lực hay đầu vào sẽ tạo ra 80% thành qua hoặc đầu ra.

Điều đó có nghĩa là khoảng 80% những nỗ lực đang được sử dụng một cách không hiệu quả, và nếu bạn thu 80% này về, sử dụng vào phần 20% hiệu quả kia, bạn sẽ đạt được sự hiệu quả vượt trội. Nguyên lý đơn giản này có thể áp dụng tới gần như mọi mặt của cuộc sống, từ kinh doanh cho tới bạn bè và chất lượng cuộc sống. Quả là một nguyên lý đúng với thực tế con người và tổ chức hoạt động đạt năng suất cao.

Cuốn sách “Nguyên lý 80/20” là cuốn sách đầu tiên hướng dẫn con người cách sử dụng nguyên lý này một cách hệ thống và thực tế nhất từ trước đến nay, mặc dù nguyên lý đã xuất hiện và tồn tại trong xã hội từ rất lâu.

Do vậy nếu tập trung vào những cái số ít quan yếu ấy, bất kỳ ai trong chúng ta đều có thể kiểm soát được sự việc thay vì bị chúng kiểm soát, và nhân kết quả đạt được lên gấp nhiều lần.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC