Luật Cán Bộ, Công Chức

Luật Cán Bộ, Công Chức

Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
Số chương: 10
Lượt xem: 4722

Cán bộ, công chức là những người được tuyển dụng hoặc bổ nhiệm có chức danh trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội ở trung ương, tỉnh, huyện. Chính vì hoạt động trong bộ máy chính trị - xã hội của Nhà nước nên cán bộ, công chức cũng cần tuân thủ theo những nguyên tắc, quy định mà Nhà nước đề ra.

Luật Cán bộ, công chức mang số hiệu 22/2008/QH12, được Quốc hội ban hành và thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008, căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.

Với 10 chương, 87 điều, Luật Cán bộ, công chức sẽ đề cập đến những quy định chung, điều khoản thi hành, những thuật ngữ có liên quan cũng như quyền, đạo đức và quy trình tuyển dụng, đánh giá cán bộ, công chức trong cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, Luật cũng nêu rõ những quy tắc khen thưởng đối với những cá nhân, tổ chức có thành tích đáng khen trong công tác, những quy tắc xử phạt đối với những cá nhân, tổ chức có vi phạm. Qua đó, độc giả tham khảo bộ luật sẽ có cái nhìn cụ thể nhất về vấn đề này.

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC