Luật Đất Đai

Luật Đất Đai

Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
Số chương: 14
Lượt xem: 11834

Luật Đất Đai 2013 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII vào ngày 29/11/2013. Ngày 09/12/2013, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký Lệnh công bố Luật Đất Đai 2013 - Luật số: 45/2013/QH13 và Luật bắt đầu có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2014.

Luật Đất Đai 2013 có các nội dung, quy định chính về: Quyền và trách nhiệm của Nhà nước đối với đất đai; Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất; Những hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý và sử dụng đất. Luật tiếp tục kế thừa và luật hóa những quy định còn phù hợp đã đi vào cuộc sống của Luật Đất Đai năm 2003. Đồng thời Luật mới này cũng sửa đổi và bổ sung thêm những điều khoản, quy định mới để khắc phục những bất cập, hạn chế của Luật cũ năm 2003.

Luật Đất Đai 2013 được sửa đổi, bổ sung gồm có 14 Chương và 212 Điều, tăng 7 Chương và 66 Điều so với Luật năm 2003. Theo đó, có nhiều điểm đổi mới. sửa đổi và bổ sung quan trọng trong đó là những quy định về chế độ sử dụng đất; về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; về giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; tài chính về đất đai và giá đất; giám sát, thanh tra, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật về đất đai.

 

Nếu bạn chưa biết quyền sử dụng đất là gì? Hoặc đang có nhu cầu tìm hiểu về Luật Đất Đai 2013 và các văn bản hướng dẫn, docsach24.com trân trọng giới thiệu đến độc giả Luật Đất Đai 2013. Chúc bạn đọc sách vui vẻ !


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC