Bộ Luật Dân Sự

Bộ Luật Dân Sự

Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
Số chương: 37
Lượt xem: 20598

Bộ Luật Dân Sự 2015 số 91/2015/QH13 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII ngày 24/11/2015 và bắt đầu có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017 để thay thế cho Bộ Luật Dân Sự 2005.

Bộ Luật Dân Sự là tổng hợp những quy phạm pháp luật, nhằm điều chỉnh quan hệ xã hội được hình thành trên nguyên tắc tự do ý chí, tự nguyện, bình đẳng và tự chịu trách nhiệm giữa các bên tham gia; ghi nhận và bảo vệ tốt hơn các quyền của cá nhân, pháp nhân trong giao lưu dân sự; góp phần tạo sự ổn định môi trường pháp lý cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Bộ Luật này có hiệu lực pháp lý trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Bộ Luật Dân Sự 2015 và cấu trúc Luật:

Bộ Luật Dân Sự 2015 gồm có 6 phần - 27 Chương và 689 Điều, với rất nhiều nội dung mới, quan trọng, mang tính đột phá trong việc hoàn thiện cơ chế pháp lý điều chỉnh quan hệ dân sự trong đời sống hàng ngày của cá nhân, pháp nhân. Bô Luật này đã thể hiện được đầy đủ vai trò là luật chung của hệ thống luật tư; xác lập, thực hiện và bảo vệ quyền dân sự; quyền nhân thân của cá nhân; quy định về tài sản và quyền sở hữu,... và còn rất nhiều điểm mới đáng chú ý mà chúng tôi chưa liệt kê hết được.

Bộ Luật Dân Sự 2015 được xây dựng trên một tư duy hoàn toàn mới, mang tính đột phá hướng tới phục vụ sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước, góp phần xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và phù hợp với việc đổi mới hệ thống pháp luật, phù hợp với thông lệ quốc tế.

 

Docsach24.com trân trọng giới thiệu đến độc giả cuốn sách Bộ Luật Dân Sự 2015, chúc các bạn đọc sách vui vẻ !


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC