Bộ Luật Hình Sự

Bộ Luật Hình Sự

Tác giả: Bộ Tư Pháp
Thể loại: Thư Viện Pháp Luật
Số chương: 26
Lượt xem: 18704

Bộ Luật Hình Sự năm 2015 số 100/2015/QH13 đã được thông qua tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa 13 vào ngày 27/11/2015 và  Luật số 12/2017/QH14 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Hình Sự năm 2015 được Quốc hội khóa 14 thông qua ngày 20/06/2017 chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2018, gọi chung là Bộ Luật Hình Sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung một số điều năm 2017).

Bộ Luật Hình Sự năm 2015 cùng với đó là Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự năm 2015 được ban hành đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình hoàn thiện hệ thống pháp luật hình sự của Nhà nước ta. Góp phần khắc phục những bất cập, hạn chế của Bộ Luật Hình Sự cũ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc cho cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, quyền con người, quyền công dân, lợi ích của Nhà nước và tổ chức,... trong bối cảnh đất nước đang trên đà xây dựng, phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Những điểm mới của Bộ Luật Hình Sự năm 2015:

Bộ Luật Hình Sự 2015 gồm ba phần với 26 Chương, 426 Điều, trong đó có những điểm mới cơ bản và quan trọng nhất như: bổ sung quy định hạn chế áp dụng hình phạt tù, mở rộng áp dụng hình phạt ngoài tù; bổ sung quy định trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại ; thay đổi chính sách hình sự đối với người phạm tội vị thành niên; thay đổi chính sách hình sự đối với trường hợp chuẩn bị phạm tội; bổ sung chế định tha tù trước thời hạn có điều kiện; bổ sung các tội phạm mới, bãi bỏ một số tội phạm; cụ thể hóa các tình tiết có tính chất định tính,...

Tìm hiểu, nghiên cứu và học tập các nội dung cơ bản trong Bộ Luật Hình Sự là quyền vừa là trách nhiệm và nghĩa vụ của mỗi công dân để xây dựng một xã hội thượng tôn pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.

Docsach24.com trân trọng giới thiệu Bộ Luật Hình Sự năm 2015 đến toàn thể độc giả thân mến!


Mục lục sách

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC