An Nam Chí Lược

An Nam Chí Lược

Tác giả: Lê tắc
Số chương: 20
Lượt xem: 5170

Giới thiệu sách An Nam chí lược

“An Nam chí lược” là bộ sách sử thi do Lê Tắc soạn thảo khi đang sống lưu vong ở bên Trung Quốc ở khoảng nửa đầu thế kỉ 14.

Lúc đó, Lê Tắc là là một tên tội đồ phản quốc, trong lúc nước nhà đang gặp ngoại xâm, xã tắc nguy cấp, nhân dân đau khổ, Lê Tắc cùng bọn Trần Kiện và Trần Ích Tắc, không những không chịu gắng sức phấn đấu để cứu nước cứu dân, trái lại nhẫn tâm đầu hàng và làm tôi địch. Hơn nữa trong bộ "An Nam Chí Lược", Lê Tắc quên mình là người Việt, dựa vào lập trường và quan điểm người Nguyên để soạn tập.

Nhưng theo nhiều nhà nghiên cứu, tác phẩm mang một giá trị lịch sử rất lớn, là tư liệu quý báu có liên quan đến cổ sử và trung sử của Việt Nam. Nội dung sử của nước nhà có trong tác phẩm rất phong phú đa dạng, đó còn được coi là những cứ liệu thành văn đáng tin cậy, phản ánh một chặng dài lịch sử từ thế kỷ XIV trở về trước.

Đây được coi là một bộ sử xưa nhất do người Viêt Nam soạn ra, đây thực sự là một bộ sử học thuần túy thiết thực và quý báu cho mọi đối tượng độc giả nghiên cứu.

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC