Việt Sử Tiêu Án ( 1775 )

Việt Sử Tiêu Án ( 1775 )

Tác giả: Ngô Thời Sỹ
Số chương: 25
Lượt xem: 14955

“Việt Sử Tiêu Án (1775)” là bộ sử học được viết bởi Ngô Thì Sĩ ghi lại lịch sử Việt Nam từ thời Hồng Bàng cho đến thời nhà Minh xâm lược nước ta. Tập sách được tác giả hoàn thành vào năm 1775 và trở thành một trong những tác phẩm lịch sử- chính trị hay nhất trong văn học Việt Nam.

Có thể nói rằng, từ xa xưa, lịch sử đã được ông cha ta vô cùng trân trọng. Một phần cũng bởi những giá trị ý nghĩa mà những thế hệ đi trước để lại và một phần cũng bởi con người chúng ta muốn tu dưỡng và giữ gìn lịch sử mà rất nhiều những cuốn sách biên soạn về lịch sử đã được ra đời từ rất sớm.

Đối với bộ sách “Việt Sử Tiêu Án (1775)”, mặc dù không phải là cuốn sách được viết từ rất lâu như Đại Việt Sử Kí Toàn Thư, Đại Việt thông sử… nhưng đây vẫn là tác phẩm nêu lại một cách toàn diện nhất về lịch sử Việt Nam.

Từ thời Hồng Bàng, nước ta đã là một đất nước có lãnh thổ riêng, có nền độc lập và tự chủ riêng. Trải qua nhiều thời đại, nhiều vương triều khác nhau, đất nước ta đã hoàn thiện dần cho đến ngày nay nhờ có sự đoàn kết và tinh thần yêu nước của nhân dân trong công cuộc dựng nước và giữ nước. Dưới thời của từng vị vua, chúng ta có sự thăng trầm khác nhau của lịch sử. Tuy nhiên, dù có trải qua bao nhiêu khó khăn hay bao nhiêu hưng thịnh thì chúng ta vẫn nên tự hào về lịch sử Việt Nam.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC