Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Nhật Ký Quan Sát Võ Tướng

Số chương: 81
Lượt xem: 14938

Tam quốc là thời đại của những anh hùng, lại là thời đại của những anh hùng khắc nhau như nước với lửa. Những con người bị dòng sông dài lịch sử cuốn đi. Không phải vì họ không có tư chất làm vua, mà vì bọn họ- tầng tầng lớp lớp các trang hào kiệt ấy thế nhưng lại sinh ra cùng một thời…

“Sứ mệnh lần này của con là tùy ý chọn một võ tướng, rồi giúp hắn lên làm hoàng đế.” 

Kỳ Lân nhận định Lã Bố. Chẳng vì lý do nào sâu xa. Có thể vì lúc y đến, đã rút nhầm giày của hắn trong ngàn vạn đôi giày. Có lẽ là vì hắn cứ nằng nặc vác y về quân doanh trong ngàn vạn con người... để tra khảo. Hoặc họa chăng cõ lẽ y đã chọn đúng người…

Lã Bố không có tài thao binh chiến lược như Lí Nho, không đa mưu chước quỷ như Tào Tháo, không trên thông thiên văn dưới tường địa lý như Lưu Bị. Nên hắn phải cần Kỳ Lân! 

Kỳ Lân vì hắn mà bày binh bố trận, thao lược các kế, tận tâm tận lực. Nhưng hắn làm Kỳ Lân thất vọng vì say đắm Điêu Thuyền,...Phải chăng Kỳ Lân nhận định nhầm người rồi? Y phải chăng nên chọn con đường khác để bắt đầu lại từ đầu?

 


Mục lục sách

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC