Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa

Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa

Tác giả: Hùng Đại Mộc
Số chương: 52
Lượt xem: 13656

Giới thiệu sách kiếm hiệp Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa 

“Dương gia tướng diễn nghĩa” là một tác phẩm hào hùng bi tráng thuật lại những diễn biến trong lịch sử Trung Hoa do tác giả Hùng Đại Mộc sáng tác nên. 

Toàn bộ câu chuyện là bức tranh hào hùng một thời với những cuộc chiến và những sách lược mưu trí để bảo vệ đất nước. Nổi bật trong tác phẩm là chuyện gia tộc hộ Dương, vào thời Tống, đã cống hiến hầu hết các thành viên trong gia tộc của mình trong công cuộc bảo vệ đất nước. Mà bấy giờ, Trung Hoa dân tộc bị đe dọa bởi những kể thù vô cùng mạnh, đó là quân Mông, quân Kim.

Những tấm gương trượng nghĩa của gia tộc họ Dương đã góp phần làm nên một tác phẩm vô cùng ý nghĩa và nổi tiếng bên Trung Quốc đó chính là “Dương Gia Tướng Diễn Nghĩa”.

“Cửu muội chém chết Khánh Cát, xuống ngựa vào gặp Khấu Chuẩn, thưa lại tên họ. Chuẩn nói: "Dương gia còn có các ngươi, thật là phúc của triều đình vậy". Và cũng lệnh ghi lại công này.

Phiên tướng Thổ Kim Tú tế ngựa ra nói: "Ai dám ra thi bắn tên?" Tống kị tướng Dương Văn Hổ ra nói: "Để ta thi bắn với mi" Thổ Kim Tú phi ngựa giương cung đặt tên, nhắm chuẩn hồng tâm mà bắn, ba mũi tên đều trúng cả, mọi người đều reo hò tán thưởng. Văn Hổ cũng phi ngựa bắn liền ba mũi, chỉ có một mũi trúng hồng tâm. Kim Tú nói: "Ngươi thua ta hai mũi, nên trả tướng bị bắt cho ta”. Văn Hổ nói: "Tiễn pháp tuy là thua ngươi, có dám đấu võ với ta không?”


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC