Đỗ nương nương báo oán

Đỗ nương nương báo oán

Tác giả: Hồ Biểu Chánh
Thể loại: Văn Học Việt Nam
Số chương: 14
Lượt xem: 4993

Đỗ Thanh Xuân, năm nay mới 17 tuổi, nhưng mà hình vóc cao lớn vậm vỡ, dường như gái 20 tuổi. Là con gái của Thanh Nhân một người 42 tuổi, khí lực cường tráng, tính nết thẳng ngay, dám nói dám làm, không kiêng không vị. Mẹ mất đã được hai năm.

Thanh Xuân giống cha, tiếng nói rổn rảng, bộ đi gọn-gàng, tâm chí cang cường, tính ý cương quyết. Tuy là phận gái song ít ưa vá may nấu nướng, lại ham tập cung kiếm, đao thương, chơi thì thích chạy nhảy nhậm lẹ như con trai, làm thì chịu xốc vác mạnh-mẽ như người lớn.

Thanh Nhân không có con trai mà dòm thấy tâm chí với tính tình của Thanh Xuân như vậy thì trong bụng mừng thầm. Người nghĩ trai hay gái cũng vậy, miễn có tài có chí là hơn, bởi vậy khi Thanh Xuân được 15 tuổi rồi thì người bắt đầu dạy con tập võ nghệ, tập côn, tập quyền, tập cung, tập kiếm, tập đủ ban hết. Đến nay Thanh Xuân giỏi nhất là cái tài bắn tên với tài phi kiếm không ai bì kịp.

Từ khi Thanh Nhân thất ngẫu, người buồn nên thường hay giao du đặng khuây lãng. Người giao trâu bò, ruộng rẫy cho gia dịch chăm nom.

Người khuyên con ở nhà cứ luyện tập võ nghệ hằng ngày, khi thì lên Biên Trấn, khi thì qua Long Hồ kiếm người có tài có chí mà kết bạn. Mỗi lần người đi chơi, người vắng mặt đến cả tháng. Mà hễ trở về thì người thường rước về đôi ba người bạn để cùng nhau, hoặc bàn luận cổ kim, hoặc tập duyệt võ nghệ.

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC