Phan Đình Phùng

Phan Đình Phùng

Tác giả: Đào Trinh Nhất
Thể loại: Văn Học Việt Nam
Số chương: 21
Lượt xem: 8230

Phan Đình Phùng một người con có công lớn với đất nước, đồng thời cũng để cho đời nhiều tác phẩm vô cùng giá trị. Một con người luôn luôn hướng đến nhân dân, hướng về cách mạng thể hiện ở cuộc chiến chống Pháp với mưu chí và sách lược thông minh.

Trong sự nghiệp chống Pháp, Phan Đình Phùng luôn luôn nêu cao tinh thần bất khuất, kiên định. Giặc đem danh lợi ra mua chuộc Cụ, nhưng thất bại. Chúng dùng vũ lực để uy hiếp tinh thần, Cụ không sờn lòng. Chúng bắt người thân, khai quật mồ mả tổ tiên, Cụ không nhụt chí. 

Cụ đã trả lời giặc khi chúng dọa giết người anh ruột và đào mả tổ tiên rằng: " Nay tôi chỉ có một ngôi mộ rất to nên giữ là nước Việt Nam; tôi chỉ có một ông anh rất to đang bị lâm nguy là mấy triệu đồng bào. Nếu về mà sửa sang lại phần mộ của tổ tiên riêng mình thì ngôi mộ cả nước kia ai giữ? Về để cứu sống ông anh của riêng mình thì còn bao nhiêu anh em trong nước ai cứu?"

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC