Đời Này Nguyện Cùng Quân

Đời Này Nguyện Cùng Quân

Số chương: 9
Lượt xem: 1090

Giới thiệu truyện Đời Này Nguyện Cùng Quân 

Bạn đang đọc truyện Đời Này Nguyện Cùng Quân của tác giả Tử Đình Công Tử (Công Tử Tử Đình). Thất Tuyệt Môn, Thất Tuyệt, đoạn tuyệt thất tình, cũng đoạn tuyệt mọi thứ.

Người của Thất Môn, không cần thân tình, không cần bằng hữu, không quan tâm lục dục, không nói nghĩa khí, càng không cần để ý đạo nghĩa.

Nhưng trong chốn giang hồ, môn phái không nói tình nghĩa như vậy, còn có thể tồn tại được sao?

Cho đến khi y gặp được người nọ, y mới hiểu, tại sao Thất Tuyệt Môn lại có điều luật đoạn tuyệt hết thảy như vậy!

Thế nhưng trên cõi đời này, nào có mấy ai đoạn tuyệt được hết thảy chữ tình? 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC