Vì Tốt Đẹp Hogwarts Dâng Lên Hắc Ma Vương

Vì Tốt Đẹp Hogwarts Dâng Lên Hắc Ma Vương

Tác giả: Vu Phi Hành
Số chương: 314
Lượt xem: 7853

Đời trước Hắc Ma Vương là lúc nào chết? 11 năm trước.

Cái gì! Ngươi là nói ròng rã 11 năm, giới ma pháp đều không có mới Hắc Ma Vương xuất hiện?

Chuyện này thực sự là quá tệ. Đời trước Hắc Ma Vương là đời thứ mấy? Đời thứ hai.

Lâu đời lịch sử ma pháp, lại chỉ có hai đời Hắc Ma Vương?

Hắc Ma Vương nhưng là giới ma pháp linh hồn. Hai cái chẳng lẽ còn không đủ!

Ngươi không cảm thấy, bảy là một cái có ma lực con số.

Ngươi làm sao sẽ đáng sợ như thế ý nghĩ!

Trở thành Hắc Ma Vương, lật đổ hội liên hợp phù thủy quốc tế, thống trị giới ma pháp, ngươi không cảm thấy ý nghĩ này rất khốc?


Mục lục sách

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC