Thần Hào: Bắt Đầu Tiêu Phí Ban Thưởng 10 Ức Convert

Thần Hào: Bắt Đầu Tiêu Phí Ban Thưởng 10 Ức Convert

Tác giả: Hát Tửu Tựu Đa
Số chương: 473
Lượt xem: 10929
Diệp Thần bắt đầu thu được thần hào tiêu phí phản lợi hệ thống.
Tại tiêu phí lúc, đạt tới bạo kích nhiệm vụ, trực tiếp ban thưởng 9000 vạn xe thể thao.
“Đinh, tiêu phí bạo kích, ban thưởng 5 ức hào trạch một tòa.”
“Đinh, tiêu phí bạo kích, ban thưởng ngàn ức giá trị thị trường công ty 70% cổ phần.”
“Đinh, tiêu phí bạo kích......”
Trên đường gặp đầu đường phỏng vấn.
Võng hồng nữ: Xin hỏi tiên sinh, nếu có 1000 vạn ngươi biết làm gì?
Diệp Thần vội vàng lấy điện thoại cầm tay ra, nhìn qua số dư còn lại mới thở phào nhẹ nhõm đạo: “Còn tốt, tiền của ta còn tại.”
Võng hồng nữ: ......

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC