Cấm Địa Thám Hiểm: Bắt Đầu Rút Đến Hung Thú Thao Thiết Convert

Cấm Địa Thám Hiểm: Bắt Đầu Rút Đến Hung Thú Thao Thiết Convert

Tác giả: Thoại Bao Tử
Thể loại: Đô thị tình duyên
Số chương: 208
Lượt xem: 5318
【 Sơn Hải kinh quái thú + Não động mở rộng +72 Ma Thần trụ.】
Bắt đầu liền rút được hung thú Thao Thiết bảo an, phát hiện chỉ cần ăn cái gì liền có thể vô hạn trở nên mạnh mẽ.
Trên thế giới 20 cái cấm địa đến cùng chôn giấu bí mật như thế nào?
Nhân loại chẳng những phải đối mặt ý chí Địa cầu thức tỉnh, còn muốn chống cự đến từ Địa Ngục quân đoàn 72 Ma Thần xâm lấn.
Tại kinh lịch Tây Vương Mẫu Linh Sơn, Phong Đô thành, Tương Tây độc trùng cốc mỗi người cấm địa sau đó, tiểu bảo an dần dần biến thành bảo vệ thế giới anh hùng.

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC