Tận Thế: Sống Qua Ngày Đầu Tiên, Ban Thưởng Thanh Long Dị Năng Convert

Tận Thế: Sống Qua Ngày Đầu Tiên, Ban Thưởng Thanh Long Dị Năng Convert

Số chương: 244
Lượt xem: 5991

"Chúc mừng kí chủ ở tận thế lưu giữ sống một ngày, ban thưởng thần cấp Thanh Long dị năng, thần khí Vĩnh Hằng không gian!"

"Chúc mừng kí chủ ở tận thế sinh tồn năm ngày, ban thưởng cấp B dị thuật "Rasengan!"

"Chúc mừng kí chủ ở tận thế sinh tồn nửa tháng, ban thưởng cấp E lôi hệ dị năng!"

"Chúc mừng kí chủ ở tận thế sinh tồn nửa năm, ban thưởng. . ."

Tận thế bảy năm, Vương Lạc trọng sinh trở về tận thế trước một ngày, hệ thống xuất hiện, để cho người khác đều ở tận thế khó khăn cầu sinh thời điểm, Vương Lạc lại nằm ở trên ghế nằm phơi nắng thổi gió, uống vào đồ uống ôm lấy cô nàng. . .


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC