Ta Tại Ngự Thú Thế Giới Mở Lucky Box! Convert

Ta Tại Ngự Thú Thế Giới Mở Lucky Box! Convert

Thể loại: Đô thị tình duyên
Số chương: 323
Lượt xem: 5275

Làm Trần Hàng thành công ngưng tụ khế ước chi chủng một khắc này, một thanh âm tại trong tinh thần hải vang lên:

"Chúc mừng kí chủ trở thành một tên ngự linh sư, Lucky Box hệ thống chính thức mở ra!"

Nhìn xem từ Lucky Box bên trong chạy đến Luân Hồi Thiên Hồ, Trần Hàng hài lòng cười một tiếng.

"Chúc mừng kí chủ thu hoạch được thánh phẩm linh thú tiến hóa đan!"

"Chúc mừng kí chủ thu hoạch được Đế Hoàng cấp linh thú kinh nghiệm đan!"

"Chúc mừng kí chủ thu hoạch được thánh cấp linh thú Chúc Long!"

". . ."

"Vu Hồ! Cất cánh rồi!"

Chỉ là, một lòng chỉ đối linh thú cảm thấy hứng thú Trần Hàng nhìn xem từ Lucky Box bên trong mở ra "Bikini bikini" cùng "Thỏ nữ lang bộ đồ" lúc, rơi vào trầm tư!

Thế nào?

Hệ thống ngươi cứ như vậy không kịp chờ đợi muốn cho ta tìm đối tượng?


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC