Tại Sao Mác Đúng?

Tại Sao Mác Đúng?

Tác giả: Terry Eagleton
Số chương: 11
Lượt xem: 6953

Mác là một nhà triết học, nhà lý luận chính trị người Đức gốc Do Thái. Ông được đánh giá là một trong những nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử loài người khi đã sáng lập ra Chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa Mác. Với cuốn sách “Tại Sao Mác Đúng” của tác giả Terry Eagleton, những tư tưởng và quan điểm của Mác sẽ được truyền đạt đến chúng ta một cách đơn giản và thực tế nhất.

Bằng cách trả lời và phản bác từng câu hỏi trên tiêu đề mỗi chương, tác giả sẽ giúp chúng ta tiếp cận với tư tưởng Mác theo cách đúng nhất. Nhiều người đã từng cho rằng, chủ nghĩa Mác là một tư tưởng lỗi thời, độc tài, không tưởng, không quan tâm đến khía cạnh tinh thần của con người… Hầu hết những phản bác đó đều có suy nghĩ tiêu cực về tư tưởng này.

Thế nhưng, qua những lời biện giải có cơ sở và đúng đắn của tác giả, cuốn sách đã hoàn toàn thuyết phục những độc giả của mình và thay đổi suy nghĩ sai lầm của nhiều người. Từ đó, ông đã đưa chủ nghĩa Mác đến gần với chúng ta hơn và khiến chúng ta hiểu về nó hơn.

Trong cuốn sách, tác giả không hề khẳng định tư tưởng của Mác là đúng và toàn diện về mọi mặt. Tuy nhiên, với những điều mà ông thấy là sai trái khi nhận định về chủ nghĩa Mác, ông đã lập luận rất thuyết phục để có thể đem đến một cái nhìn ngược lại và đúng về nó.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC