Phan Thanh Giản

Phan Thanh Giản

Số chương: 3
Lượt xem: 1206

Giới thiệu sách Phan Thanh Giản

“Phan Thanh Giản”, một tác phẩm như một cuốn tiểu sử sơ lược cuộc đời ông, đồng thời giúp cho mọi người nhìn nhận và đánh giá lại con người ông do tác giả Bùi Thụy Đào Nguyên sáng tác.

Sau khi ông mất đi, việc này thực sự vô cùng khó khăn, với thời buổi loạn lạc khi bị thực dân Pháp chiếm đóng, Phan Thanh Giản thực sự đã làm những gì? Liệu đánh giá trước giờ về ông có sai lệch?

Theo lời của tác giả để mất ba thành An Giang, Hà Tiên, An Giang là trách nhiệm không thể thoái thác của ông và các tướng giữ thành, nhưng dâng thành đầu hàng giặc hay bị lợi dụng và lừa dối để mất thành lại là hai việc khác nhau liên quan đến phẩm giá con người…

Vừa trung thành với nhà Vua, vừa nặng lòng với đất nước, Phan Thanh Giản đã chọn cách kết liễu cuộc đời mình bằng chén rượu độc khi để mất thêm thành miền Tây. Ông đã mất trong sự bế tắc dằn vặt.

Khi sắp mất, Phan Thanh Giản có dặn con cháu, không được cộng tác với giặc Pháp và tự tay viết mấy dòng chữ trao cho người nhà: "Minh tinh thỉnh tỉnh, nhược vô, ưng thư: Hải nhai lão thư sinh tính Phan chi cữu"

 


Mục lục sách

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC