Nhớ Arturia Convert

Nhớ Arturia Convert

Thể loại: Cổ đại
Số chương: 242
Lượt xem: 4994

Nếu là ngươi, nếu là ngươi, hiện tại lại ở chỗ này sao?Nếu là ngươi, nếu là ngươi, sẽ có bao nhiêu hảo.Nếu là ngươi, nếu là ngươi, ta sẽ có bao nhiêu hạnh phúc.Nếu là ngươi, nếu là ngươi, vô luận hết thảy ta đều sẽ yêu.Ta phải đi văn nghệ phạm........PS: Không thích quyển thứ nhất, có thể trực tiếp nhảy quá xem quyển thứ hai, giữa hai bên không có chút nào quan hệ, quyển thứ nhất hành văn cùng giả thiết đích xác đều thực ấu trĩ, rốt cuộc vẫn là tay mới, cho nên còn thỉnh buông tha ta đi!Còn có, không cần ở phun tào thư danh a!!!!!!!


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC