Trở Về Vị Trí Cũ [ Xuyên Nhanh ] Convert

Trở Về Vị Trí Cũ [ Xuyên Nhanh ] Convert

Tác giả: Kim Thủy Ngân
Số chương: 226
Lượt xem: 4108

Tham? Ác? Hận? Dâm? Là ác hồn si tâm vọng tưởng, vẫn là thực sự có lớn lao oan khuất? Tu luyện vô tình đạo Thanh Ất chân tôn, chịu Ngọc Đế cùng Thiên giới khắp nơi gửi gắm, tiến vào bị oán linh thể chiếm cứ đại thế giới, phá giải bốn mươi chín đạo huyễn sinh môn.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC