Một nửa đàn ông là đàn bà

Một nửa đàn ông là đàn bà

Số chương: 28
Lượt xem: 12399

Giới thiệu sách Một nửa đàn ông là đàn bà

“Một nửa đàn ông là đàn bà” là một tác phẩm tiểu thuyết dài đặc sắc của tác giả Trương Hiền Lượng. Đôi chút về tác giả, Trương Hiền Lượng thuộc lớp nhà văn trung niên đang độ chín, là lực lượng sáng Văn học hiện nay mà phần lớn đã từng là nạn nhân của đường lối tả khuynh từ cuối thập kỉ 50 cho đến 10 năm cách mạng văn hóa khủng khiếp.

“Một nửa đàn ông là đàn bà”, một tác phẩm xuất hiện vào năm 1985 tại Trung Quốc, được coi là đại biểu cho việc suy đi nghĩ lại về một số mặt nào đó của văn hóa tính dục thời bấy giờ, qua đó phản ánh hiện thực xã hội từ một góc độ mới. Tác giả đã ghi chép lại một cách chân thực thẳng thắn mạch lạc rõ ràng cái quá khứ đen tối mà những người trí thức như ông đã phải trải qua; một quá khứ của thời đại Cách Mạng văn hóa. Tác giả viết lại câu chuyện của chính mình đã sống đã suy tư đã phải đấu tranh với chính mình dưới cái chế độ gọi là Văn Hóa trong giai đoạn lịch sử được coi là nhục nhã ở Trung Quốc

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC