Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa

Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa

Tác giả: Tây Tây Đặc
Số chương: 77
Lượt xem: 8975

Đọc truyện Mỗi Ngày Không Đến Mấy Phát Cúc Hoa Liền Ngứa

Hoa Tiểu Mạc là một trạch nam, là một diao ti*, ở nội thành thuê một cái cửa hàng mặt tiền chuyên môn bán sách, bạn bè của hắn đều biết nơi đó có hàng trân tàng, tiểu hoàng thư* các loại đều có.

[diao ti: chỉ những người ở tận cùng đáy xã hội, sinh ra không có gì đặc biệt, gia cảnh nghèo khó, thường thì họ luôn bị những người thuộc tầng lớp thượng lưu kinh bỉ | tiểu hoàng thư: sách khiêu dâm]

Nhưng Hoa Tiểu Mạc cũng là một người có nguyên tắc, những sách đó nếu như không phải là người quen hắn tuyệt đối không lộ ra nửa chữ.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC