Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Mạt Thế Chi Khô Lâu Nắm Quyền

Thể loại: Đam Mỹ
Số chương: 70
Lượt xem: 2916
Editor: Cu
Thể loại: Nguyên sang, thuần ái, ảo tưởng tương lai, khoa học viễn tưởng. Chủ thụ, nhẹ nhàng.

Câu chuyện bắt đầu từ một bé xương khô của vong linh giới trong lúc vô tình xuyên đến tận thế, chỉ số thông minh có hạn của nó phát hiện ra boss nhà nó hình như yếu đi, làm một bộ xương khô có giá trị quan tốt, nó quyết định che chở boss trước đã, chờ một ngày thấy chán rồi, liền trực tiếp lật đổ boss tự mình lên.

Cao Sóc trong lúc vô tình gặp một bộ xương khô kì quái, vừa bắt đầu hắn chỉ coi nó như đám xương khô chiến đấu để nuôi, mãi cho đến một ngày, cái xương khô này biến thành người, bị manh đến ngã Cao Sóc quyết định ăn luôn bé xương khô.

Manh sủng ngọt văn!!!

Bé xương khô là chủ thụ chủ thụ chủ thụ!!! Việc trọng yếu phải nói ba lần.

Vai chính có thể chuyển hóa giữa người và xương khô, đây là văn ngốc bạch ngọt, thích coi sâu xa tràn đầy ý tứ xin lỗi, không có, gần đây đọc quá nhiều ngược văn nhất là loại giống như “nhất thụ phong cương” một lần đọc đều cần điều chỉnh lại tâm tình ba tháng, tui cần được chữa trị.

Dán nhãn: Tận thế, cường cường, ngọt văn, vị lai giá không.

Vai chính: bé xương khô (An Tử Lâu), Cao Sóc

Vai phụ: Cao Dần,La Dật, Lôi Khải Trạch.

Cái khác: Tận thế.

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC