Lưỡng Quảng Hào Kiệt [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Lưỡng Quảng Hào Kiệt [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Tác giả: Ôn Thụy An
Số chương: 21
Lượt xem: 2311

Trích đoạn truyện Lưỡng Quảng Hào Kiệt [Thần Châu Kỳ Hiệp]

Núi non ở Dương Sóc nhiều thắng cảnh, kỳ lạ có, mỹ lệ có. Thế núi đa phần không theo quy tắc, hoặc nghiêng hoặc thẳng, hoặc đơn hoặc quần, không gì không có, dày đặc mà không rối loạn, đều mang vẻ đặc sắc riêng, cho dù là đại họa gia vung bút thành phong cảnh giang sơn, đại thi nhân rảo khắp giang sơn cũng không biết từ đâu mà tả.

Vẻ đẹp của Dương Sóc hiển hiện rõ ràng, Tiêu Thu Thủy vừa tới liền lập tức phóng Cửu thiên Hoán Hoa thần tiễn.

Cửu thiên Hoán Hoa thần tiễn là tín hiệu liên lạc khẩn cấp của Hoán Hoa kiếm phái.

Mũi Cửu thiên Hoán Hoa thần tiễn mà Tiêu Thu Thủy phóng ra là loại vô cùng đặc biệt, đệ tử Hoán Hoan kiếm phái chỉ cần có một người nhìn thất là nhất định phải bỏ mặc tất cả, tới nơi liên lạc.

Từ khóa: ,

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC