Lộ Hành Phân Vân

Lộ Hành Phân Vân

Tác giả: Bất Dịch
Số chương: 55
Lượt xem: 5285

Đọc truyện Lộ Hành Phân Vân

Mặt trời thăng đỏ, nghìn dặm không mây. Khi gặp đầu xuân, trong gió nhẹ vẫn còn lộ ra một chút cảm giác mát mẻ.

Thời gian hãy còn sớm, nhưng trên đường đã có đám người rộn ràng nhốn nháo bán hàng rong tại ven đường lớn tiếng rao hàng, hấp dẫn tốp năm tốp ba người đi đường dừng chân nhìn.

Cạnh đường, mặt tiền trước điếm của một nhà thật lớn treo một tấm tố biển, phía trên ngoại trừ một chữ Tống mạnh mẽ hữu lực không còn cái gì khác, mà chính là một tấm tố biển nhưng không người dám khinh thường. Tống gia phú giáp thiên hạ, danh tiếng truyền xa, đây hiển nhiên là một chi nhánh dưới hiệu buôn của Tống gia.

Cửa điếm, mấy hỏa kế đang vác gạo để trên xe đẩy gỗ. Khi Vệ Kiêu đem bao gạo cuối cùng đặt lên sau xe, đã đầm đìa mồ hôi, y sam ướt đẫm.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC