Khái Quát Về Lịch Sử Nước Mỹ

Khái Quát Về Lịch Sử Nước Mỹ

Tác giả: Alonzo L. Hamby
Số chương: 15
Lượt xem: 9315

Mỹ là một nước có lịch sử văn hiến không quá lâu đời. Tuy nhiên, khi nhìn nhận về văn hóa, chính trị, kinh tế, Mỹ lại luôn là một nước đi đầu trên thế giới. Cuốn sách “Khái Quát về Lịch Sử Nước Mỹ” sẽ đi sâu vào từng giai đoạn lịch sử phát triển của nước Mỹ cho đến hiện nay.

Những con người đầu tiên xuất hiện trên đất Mỹ là vào khoảng những năm trước công nguyên. Thế nhưng, Mỹ chỉ thực sự được con người phát hiện ra khi Colombo bắt đầu chuyến đi thám hiểm đến châu Mỹ của mình. Về sau, châu Mỹ được coi là vùng đất có nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên và con người nên các quốc gia phương Tây đã tiến hành xâm chiếm và biến nơi đây thành thuộc địa của họ. Trải qua nhiều năm làm thuộc địa, nhân dân Bắc Mỹ nơi đây đã đứng lên chiến tranh giành độc lập, tự do. Và sau cùng là thành lập một chính phủ quốc gia độc lập. Ở giai đoạn tiếp theo, nước Mỹ xảy ra liên tiếp những cuộc nội chiến và cải cách đất nước.

Và đặc biệt, lịch sử nước này còn gắn chặt với lịch sử thế giới, với thế chiến thứ nhất và thứ hai. “Khái Quát Về Lịch Sử Nước Mỹ” là một cuốn sách được biên soạn bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Tác phẩm thể hiện được toàn diện lịch sử nước Mỹ từ thời lập quốc cho đến những năm cuối thế kỉ XX.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC