Huyễn Tưởng Cơ Giáp Thời Không Convert

Huyễn Tưởng Cơ Giáp Thời Không Convert

Tác giả: Thâm Hãm Nê Đàm
Số chương: 295
Lượt xem: 6156
Huyễn tưởng cơ giáp thời không giới thiệu vắn tắt: www.uukanshu.com tràn ngập tương lai khoa huyễn thần kỳ thời không tràn đầy nano cơ giáp, trang bị hợp kim, thần kỳ khoa học kỹ thuật siêu năng lực.

Chỉ có mười tám tuổi một chút hài tử mới có thể thấy được thế giới, một cái để bọn nhỏ toàn lực huy sái thanh xuân thi đấu sân khấu!
Tác giả nhắc nhở: Không phải mở lấy cao tới bay lên vũ trụ như vậy không thực tế đồ vật, là tồn tại khoa học kỹ thuật ma pháp người máy thế giới.

https://www.uukanshu.com


-------------------------------------

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC