Chân Linh Cửu Biến

Chân Linh Cửu Biến

Tác giả: Thụy Thu
Số chương: 1798
Lượt xem: 41489

Giới thiệu truyện Chân Linh Cửu Biến 

Chân Linh Cửu Biến là câu truyện tiên hiệp – tu tiên của tác giả Thụy Thu rất được ưa thích. Câu chuyện kể về Lục Bình – một tu sĩ. Khi sáu tuổi, Lục Bình lấy tư chất cực kỳ bình thường, nhưng thành công kích phát huyết mạch Chân Linh, vì làm lúc đó trú đảo tiên trưởng kinh dị, toại bị Chân Linh biệt viện thu làm đệ tử. Mười năm qua, Lục Bình nỗ lực học tập thế giới này tất cả, cứ việc chính mình tư chất bình thường, nhưng nỗ lực tu luyện, ngày hôm nay rốt cục thành công đột phá đến Luyện Huyết tầng thứ bảy. Mâu thuẫn trong câu chuyện là đối kháng giữa hai tộc nhân yêu. Kéo theo đại kiếp đến gần để các bên hợp tung liên hoành tranh đấu cho sự tồn tại.

Trong truyện, tu sĩ Lục Bình đệ tử của Chân Linh phái chuyên tu thủy hệ công pháp những bằng nổ lực của mình đã từng bước thành công về luyện phù, luyện đan, tu thành thần thông giành lấy tiếng nói cho chính mình, chống lại những âm mưu đã ẩn giấu thâm sâu trong tu chân giới hàng vạn năm

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC