Hồi Ký - Tuỳ Bút

Hồi ký – tùy bút là những tác phẩm văn chương mang đậm tính cá nhân, tính bản ngã và bộc lộ hết những điều ẩn sâu, giấu kín bên trong một con người!

Nói như một tác gia nào đó thì:  “Khi bắt tay vào viết hồi ký, ấy là lúc mọi khát vọng sáng tạo đã cạn, mọi ham mê, hoài bão đã tắt, và thần chết đã cầm lưỡi hái hiện trước cửa sổ... “

Hồi ký là thể loại rất gần với nhật ký. Giống nhau ở chỗ lời văn là lời kể, lời giãi bày, tự sự, không dùng các thủ pháp cốt truyện, cách kể theo thứ tự thời gian, chú ý đến các sự kiện mang tính chất tiểu sử.

Ngược lại, hồi ký khác với tự truyện ở chỗ hồi ký đặt trọng tâm vào một số sự kiện trong khi tự truyện có phạm vi rộng lớn hơn, kéo dài cả đời người. Theo nhà văn Gore Vidal thì tự truyện cũng đòi hỏi đối chiếu rõ ràng ngày tháng trong lịch sử còn hồi ký là do chính trí nhớ của tác giả ghi nhận

“Nguyên tắc quan trọng nhất của tùy bút là không có nguyên tắc gì cả” – Nguyễn Tuân

Tùy bút – một thể loại văn xuôi hiện đại trong văn học Việt Nam và văn học Trung Quốc. Nó là thể loại văn xuôi giàu chất trữ tình, ra đời và có nhiều thành tựu đáng kể ở thời kỳ hiện đại. Có thể đặt tùy bút vào vị trí trung gian giữa tự sự và trữ tình để đánh giá và nhận định về nó.

 

Hồi ký – Tùy bút đều giống nhau ở chỗ: Đọc sách chúng ta có thể cảm nhận rất rõ các cảm xúc, diễn biến tư duy của người viết. Docsach24.com thường xuyên cập nhật thể loại sách này dành cho bạn đọc yêu sách!

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Nhiều tác giả

26 tác phẩm

Nguyễn Hiến Lê

15 tác phẩm

Tô Hoài

6 tác phẩm