Cổ đại Ngôn tình

Cổ đại Ngôn tình là truyện ngôn tình có nội dung diễn biến xảy ra ở thời cổ đại, thời phong kiến với những tuýp nhân vật thuộc các giai tầng như vua chúa, công chúa, hoàng tử, người hầu, gia nhân, nô tì... cùng những mâu thuẫn gia tộc, tầng lớp, giai cấp...

TÁC GIẢ TIÊU BIỂU

Ân Tầm

15 tác phẩm

Lăng Báo Tư

15 tác phẩm