Nguyễn Văn Khoả

Nguyễn Văn Khoả

Nhà giáo quá cố Nguyễn Văn Khỏa (1932-1988), nguyên cán bộ giảng dạy Văn học phương Tây, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội (cũ) là tác giả của “Thần thoại Hy Lạp”, một cuốn sách nổi tiếng và được nhiều độc giả say mê đón đọc. Trong cuộc đời giảng dạy và nghiên cứu văn học, ông đã dành rất nhiều tâm sức cho tác phẩm Thần thoại Hy Lạp. GS. Đỗ Đức Hiểu từng đánh giá: “Trong khoảng năm mươi năm nữa, sẽ không có ai viết được quyển Thần thoại Hy Lạp hay như cuốn của anh Nguyễn Văn Khỏa”. 

Một số tác phẩm, công trình uy tín của Nhà giáo Nguyễn Văn Khỏa đã xuất bản:

- Anh hùng ca của Hômerơ, NXB Đại học và Trung học chuyên nghiệp, 1978.

- Từ điển văn học I và II (cùng nhiều tác giả), NXB Khoa học Xã hội, 1983 & 1984.

- Iliát (bút danh Huyền Kỳ), NXB Kim Đồng, 1986.