Yandere Đồ Đệ Muốn Làm Sư Nương? Convert

Yandere Đồ Đệ Muốn Làm Sư Nương? Convert

Tác giả: Hành Dịch Tiểu
Thể loại: Huyền huyễn
Số chương: 63
Lượt xem: 3676
Đồ đệ của ta là Yandere a!

Làm sao bây giờ a!

Cứu mạng a!
Lúc này, vạn năng hệ thống cuối cùng nghe được ta đáp lại.
“Túc chủ đại nhân, không được ngài liền theo nàng a?” “Bò!”
Yandere + Hệ thống + Chân thực + Chuyển sinh + Tiên hiệp + Khôi hài

Mục lục sách

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC