Xuyên Qua Viễn Cổ Làm Ruộng Làm Xây Dựng Convert

Xuyên Qua Viễn Cổ Làm Ruộng Làm Xây Dựng Convert

Số chương: 353
Lượt xem: 7488

Có thư hữu hỏi có hay không nam chủ, miêu lớn tiếng nói cho đại gia, có nam chủ! Nghiêu tiểu thanh xuyên qua đến viễn cổ thời đại, thành một cái bị bộ tộc vứt bỏ thủ lĩnh gia tiểu nữ nhi, còn hảo ông trời cho điểm phúc lợi, đem nàng đưa đến khi thuận tiện đem nàng ba lô leo núi cũng đưa đến. Mới vừa trị liệu hảo phụ huynh thương, lại tới nữa một đám lão nhược bệnh tàn, như thế nào mang theo lão nhược bệnh tàn ở bầy sói hoàn hầu trung sống sót?……Nếu muốn quá ngày lành, phải vén tay áo làm! Nghiêu tiểu thanh mang theo tộc nhân, chế tạo gia viên, nuôi dưỡng trồng trọt, một không cẩn thận liền thành mạnh nhất lớn nhất bộ lạc.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC