Võng Du Cơ Giới Sư: Bắt Đầu Gấp Trăm Lần Ban Thưởng! Convert

Võng Du Cơ Giới Sư: Bắt Đầu Gấp Trăm Lần Ban Thưởng! Convert

Tác giả: Ỷ Lâu Quan Tuyết
Thể loại: Võng du
Số chương: 319
Lượt xem: 9378
Tỉnh lại sau giấc ngủ, Tần Phong xuyên qua .
Thế giới mới bên trong, tất cả mọi người tại mười tám tuổi lúc bắt đầu tiếp xúc 《 Vạn tộc 》 thế giới, đồng thời tiến vào bên trong tu hành.
Mà tại nghi thức giác tỉnh phía trên, Tần Phong thành công khóa lại gấp trăm lần ban thưởng hệ thống.
Thức tỉnh thiên phú phát động gấp trăm lần ban thưởng!
Chế tác máy móc trang bị phát động gấp trăm lần ban thưởng!
Rơi xuống vật phẩm cũng có thể phát động gấp trăm lần ban thưởng!
Vô hạn phát động!

Vô hạn cường hóa!

Kết quả là......

Một tôn vô địch máy móc bá chủ đột nhiên xuất hiện!

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC