Vạn Giới Đại Lục, Ta Có Ngoại Quải Hợp Thành Cột Convert

Vạn Giới Đại Lục, Ta Có Ngoại Quải Hợp Thành Cột Convert

Tác giả: Vương Tạc
Thể loại: Võng du
Số chương: 446
Lượt xem: 7110
Vạn giới đại lục, trong vũ trụ sinh vật, toàn bộ tụ tập ở đây.
Cổ Long, Cự Ma, tinh linh, tam đầu khuyển...
Hơn nữa toàn bộ đều có một cái thân phận mới, suối chủ.
Mà nhân vật chính tô ấm, cầm trong tay ngoại quải hợp thành khí.
“Ngưu Đầu Nhân + Ngưu có người = Cường tráng Ngưu Đầu Nhân.”
“Lang nhân + Lang nhân = Lang Vương.”
“Tinh linh + Tinh linh =...”
Quản bọn họ đã từng cường đại cỡ nào, đi tới vạn giới đại lục.
Hết thảy đều phải quỳ..

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC