Tu Tiên: Ta Có Một Cái Luyện Hóa Không Gian Convert

Tu Tiên: Ta Có Một Cái Luyện Hóa Không Gian Convert

Tác giả: Cô Cô U
Số chương: 180
Lượt xem: 6261
Mặt đất bao la, chúng sinh.

Có người trời sinh làm vương, có người vào rừng làm cướp.

Thông cổ đại lục, cường giả là vua.

Có lấy tâm làm kiếm, một kiếm phá vạn pháp kiếm khách; Có quyền phá thương khung, đỉnh thiên lập địa bá giả; Có mắt sáng như đuốc, nhìn rõ thiên hạ biến hóa trí giả; Cùng với, nhất định quân lâm thiên địa vương giả.

Một vị lam tinh người đến, sẽ tại khối đại lục này viết lên ra thuộc về hắn Thành Vương chi lộ.

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC