Trường Sinh Đạo Chủng Convert

Trường Sinh Đạo Chủng Convert

Tác giả: Điếu Kình Giả
Số chương: 228
Lượt xem: 6108

Đây là một cái trường sinh bất tử thái giám dỏm, cẩu thả tại hoàng cung tu tiên vấn đạo chuyện xưa.

Nhật nguyệt sẽ vẫn lạc, thiên địa sẽ mục nát.

Thương hải tang điền, phấn hồng xương khô, thế gian hết thảy đều chạy không khỏi thời gian thấm thoắt.

Ngoại trừ ta. . .


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC