Trường Sinh Bất Tử Đại Đạo Chủ Convert

Trường Sinh Bất Tử Đại Đạo Chủ Convert

Tác giả: Thủy Lưu Niên.QD
Số chương: 219
Lượt xem: 7494

Ở Kim Dung võ hiệp thế giới, ta ở ẩn 80 tái, môn hạ năm cái tiểu đồng đã thành lão tổ.Ở hoàng dễ võ hiệp thế giới, ta ở ẩn 500 tái, xuất thế đã thành lục địa thần tiên.Ở XX thế giới, ta ở ẩn ba ngàn năm, thiên hạ chí cường thấy ta tẫn rũ mi.……Ở che trời thế giới, ta ở ẩn trăm vạn năm, vùng cấm chi chủ có ta một tịch.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC