Trọng Sinh Sau Ta Thành Đế Vương Lòng Bàn Tay Sủng Convert

Trọng Sinh Sau Ta Thành Đế Vương Lòng Bàn Tay Sủng Convert

Tác giả: Sở Sở Tương Y
Số chương: 354
Lượt xem: 6395

Nhan Nhược Khanh ở thành thân phong hậu trước một đêm bị Hoàng Thượng ban chết, trọng sinh sau trở thành cự phú, lắp ráp quân đội, một lòng muốn phục quốc treo lên đánh phụ lòng người, cứu cữu cữu, cứu ca ca.Các loại phức tạp ly kỳ sự kiện trung phát hiện năm đó bí mật, năm đó ẩn núp ở phụ vương mẫu thân bên người thân cận người trong ngoài cấu kết khiến cho nước mất nhà tan, chân chính ban chết nàng, cũng không phải người trong lòng.“Không có ngươi, sao trời tứ hải đều không có sắc thái.”“Ngươi mơ tưởng chạy ra bổn vương lòng bàn tay.”……Thổ vị lời âu yếm càng nghe càng không đủ, Nhan Nhược Khanh cầm giữ không được, không màng thiên hạ nữ nhân ghen ghét thu hắn, phu thê liên thủ làm tội ác người trả giá nhất thảm thống đại giới.Cuối cùng, hắn nhìn nàng thâm tình chân thành: “Khanh Nhi, thỉnh nhận lấy trẫm đầu gối, còn có, này thiên hạ.”
SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC