Tinh Hồng Hàng Lâm Convert

Tinh Hồng Hàng Lâm Convert

Tác giả: Hắc Sơn Lão Quỷ
Số chương: 311
Lượt xem: 5305

Sinh Mệnh Ác Ma, Quy Luật Ác Ma, Tri Thức Ác Ma, Mệnh Vận Ác Ma, Chiến Tranh Ác Ma...

Khi đủ loại lực lượng quỷ dị xâm lấn, thế giới từ đây chia phân biệt rõ ràng hai thái cực.

Có người phụng nó là thần minh, làm người phát ngôn hành tẩu tại đại địa phía trên.

Có người lựa chọn tại tinh hồng ban đêm, uống một chén liệt tửu, giơ lên trong tay súng săn.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC