Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Tiêu Diệt Hoa Đào Của Đế Vương

Tác giả: Chu Nữ
Số chương: 55
Lượt xem: 8668

Từ thời hiện đại, linh hồn nàng bị một hệ thống quái gở nào đó đưa đến quá khứ và bắt nàng phải thực hiện những nhiệm vụ. Nếu không thực hiện những nhiệm vụ mà hệ thống đưa ra, nàng sẽ bị hồn phi phách tán. Nhưng nàng thì có vẻ không sợ chết bởi vốn nàng cũng đã từng chết một lần. Nàng ghét nhất bị người khác lấy sinh mệnh ra uy hiếp, làm nhiệm vụ mệt mỏi như vậy, nàng thà chết đi còn hơn.

Tuy hệ thống chưa từng gặp qua một người nào lạ lùng như nàng song dù sao “gừng, vẫn là càng già càng cay”. Nếu nàng thực sự không muốn tiếp nhận nhiệm vụ thì hệ thống đành dùng đến chiêu cuối cùng. Trước khi hồn phi phách tán, linh hồn nàng sẽ phải trải qua 9999 đạo lôi kiếp.

Tuy nàng không sợ chết nhưng nếu chết vì bị sét đánh thì có vẻ hơi đau. Vì lo lắng nên nàng đành phải tiếp nhận nhiệm vụ này. Mà nhiệm vụ đặt ra cho nàng là “Tiêu diệt hoa đào của Đế Vương”.

Về địa vị, nàng là đích nữ của phủ Tĩnh Khang Hầu. Sau khi được đưa tới đây, nàng đành phải tập thích nghi với mọi lễ nghi quy củ ở đó. Nếu không sẽ bị người khác nghi ngờ và cũng bởi nàng còn muốn hoàn thành nhiệm vụ trong tương lai sắp tới nữa.

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC