Thần Cấp Lựa Chọn: Obito, Mau Tới Kế Thừa Hokage Convert

Thần Cấp Lựa Chọn: Obito, Mau Tới Kế Thừa Hokage Convert

Số chương: 316
Lượt xem: 7757
【 Hokage + Lựa chọn + Nhẹ nhõm + Đơn nữ chính + Có thường ngày 】
Xuyên qua trở thành Uchiha Obito, thu được thần cấp lựa chọn hệ thống, làm bài liền có thể trở nên mạnh mẽ.
Bằng vào lực lượng một người, thay đổi thế giới Naruto họa phong.
Ban: Cháu của ta Obito, có Đại Đế chi tư!
Trụ ở giữa: Người trẻ tuổi, ngươi tựa hồ còn không có tiểu Tsunade đáng tin.
Đời thứ ba: Liền không có gặp qua Obito như thế thái quá hài tử.
Danzō: Trời sinh tà ác Uchiha Obito!
Minato: Ta lúc đầu tại sao lại thu Obito làm học sinh.
Lâm: Kakashi, ngươi cùng Obito nhất định muốn hạnh phúc a!
Kakashi: ......???

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC