Tận Thế Kinh Doanh Trò Chơi Convert

Tận Thế Kinh Doanh Trò Chơi Convert

Số chương: 361
Lượt xem: 7579

2050 năm 2 nguyệt 1 ngày, có 10 vị người địa cầu bị lựa chọn trở thành mạt thế kinh doanh giả.Trọng độ mạt thế tiểu thuyết phát sốt mê ninh yên chính là mạt thế kinh doanh giả chi nhất.2 nguyệt 6 ngày, trừ bỏ nhân loại bên ngoài đồ vật toàn bộ biến mất, địa cầu chính thức tiến vào tận thế trò chơi thời đại.Mọi người bắt đầu rồi đánh dị nhân, làm việc nhà nông, dệt quần áo sinh hoạt.Bổn văn vô tang thi, có địch nhân, có nam chủ, có người nhà, sẽ trải qua thiên tai.


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC