Tàn Bào

Tàn Bào

Tác giả: Phong Ngự Cửu Thu
Số chương: 456
Lượt xem: 43988

Tại sao truyện lại có tên là Tàn Bào? “Tàn bào” ở đây có nghĩa ám chỉ cái đạo bào rách rưới, là đạo hiệu và cũng chính là cuộc đời của Tả Đăng Phong…

Tả Đăng Phong vốn là một công chức nghèo, năm nay chỉ mới hai mươi bốn tuổi, vì một lần đắc tội với quan trên mà bị xua đi trông đạo quan. Ai nhìn vào cũng nghĩ rằng hắn đến đây để xuất gia, bởi lẽ đạo quan đã có đạo sĩ trông coi, nhưng may cho hắn là đạo quan này bây giờ không có đạo sĩ.

Từ nhỏ, Tả Đông Phong sống ở cạnh biển, vì vậy chốn núi cao rừng sâu đối với hắn hoàn toàn lạ lẫm. Vốn là thanh niên trai tráng nhưng lòng hắn không tránh khỏi những bất an. May thay tại đây, hắn kiếm được một người vợ lương phối. Nàng vì cứu hắn mà bỏ mạng, hắn ôm hận Đằng Khi mà quyết tâm nhập đạo. Tuy vậy, hắn không theo Đạo gia, cũng không theo Phật tông mà một lòng trung thành với đạo pháp. Từ đó sống ung dung tự tại, không thiên về chính phái hay tà phái nào…

Thế nhưng liệu hắn có tự do tự tại như thế mãi không?

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC