Ta Tính Nô Là Lão Sư Convert

Ta Tính Nô Là Lão Sư Convert

Tác giả: Godopo
Thể loại: Sắc
Số chương: 10
Lượt xem: 921
Lần này nghĩ viết, là một cái dạy dỗ lão sư cố sự.

Không giống với những thứ khác dạy dỗ văn, bài này nhân vật chính Bản thân chỉ là một cái ngây thơ tiểu xử nam.

Đánh bậy đánh bạ tiến nhập thần bí chữ cái vòng.

Cho nên sẽ không ngay từ đầu liền Thuần thục như vậy tiến hành đủ loại dạy dỗ.

Bài này sẽ dính đến nhục thể cải tạo, dạy dỗ, dược vật, thôi miên chờ dạy dỗ văn Nhân tố, có thể sẽ có ngâm đen ám phong cách kịch bản.

Không vui chớ nhìn.4v4v4v.com

SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC