Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Sư Phụ Ma Quân, Đồ Đệ Thượng Thần

Tác giả: Tô Nhị Khuyết
Số chương: 82
Lượt xem: 16203

Thế gian khi ấy được chia thành 4 loại: Thần giới, Ma giới, Minh giới, Trần gian. Bên ngoài thì có vẻ yên tĩnh, hòa thuận nhưng bên trong lại âm thầm đấu đá. Năm ấy, Thiên Hậu hạ sinh nhưng không đủ thần lực, mất sức quá nhiêu nên Nữ Đế không ra đời ở Thiên giới mà rơi xuống phàm trần.

Nữ Đế là một quả trứng Phượng Hoàng, vừa đến thế gian sẽ giữ nguyên hình hài, khác biệt hoàn toàn so với các loại trứng khác. Cứ ngỡ quả trứng ấy sẽ rơi xuống trần gian nhưng mọi chuyện lại đi ngược lại với dự đoán ban đầu. Trứng Phượng Hoàng rơi xuống Ma giới và được con dân Ma tộc nhặt được, đưa đến cho lão đại của Ma giới là Ma quân Đoạn Thần. Cũng bắt đầu từ đây, số phận và cuộc đời của Nữ Đế rơi vào tay của bóng tối. Song chuối ngày tiếp theo của Ma quân cũng bị đảo lộn điên cuồng bởi quả trứng này.

Đây là một câu chuyện về tình yêu thầy trò. Sư phụ là Ma quân và đồ đệ là Thượng thần. Hai con người đối nghịch nhau cả về thân phận và thế giới. Vốn là đi ngược với luân thường đạo lý nhưng lại là một câu chuyện tình yêu đẹp và ấm áp.

 


SÁCH CÙNG CHUYÊN MỤC